Bacaan I, Minggu, 11 Februari 2024: Kej 9:8-15

redaksi - Sabtu, 10 Februari 2024 20:15
Bacaan I, Minggu, 11 Februari 2024: Kej 9:8-15Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia: Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjian-Ku dengan kamu dan dengan keturunanmu. (sumber: www.katolikku.com)

Bacaan I:

Kej 9:8 Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia:

Kej 9:9 "Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjian-Ku dengan kamu dan dengan keturunanmu,

Kej 9:10 dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu: burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi.

Kej 9:11 Maka Kuadakan perjanjian-Ku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi."

Kej 9:12 Dan Allah berfirman: "Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya:

Kej 9:13 Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi.

Kej 9:14 Apabila kemudian Kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan,

Kej 9:15 maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku yang telah ada antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup.***

RELATED NEWS