Mazmur Tanggapan, Senin, 04 Maret 2023: Mzm 42: 2-3

redaksi

Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?


2Raj 5: 1-12, Bacaan I, Senin 04 Februari 2024

redaksi

Naaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia TUHAN telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta.