KALENDER LITURGI KATOLIK, Jumat, 11 Agustus 2023: Bacaan Injil:Mat 16:24-28

redaksi - Jumat, 11 Agustus 2023 07:34
KALENDER LITURGI KATOLIK, Jumat, 11 Agustus 2023: Bacaan Injil:Mat 16:24-28Mengikuti Yesus (sumber: www.katolikku.com)

Bacaan Injil Mat 16:24-28

Mat 16:24 Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.

Mat 16:25 Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.

Mat 16:26 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?

Mat 16:27 Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

Mat 16:28 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya."(www.katolikku.com)***

RELATED NEWS