Yoh 14:21-26, Bacaan Injil, Senin. 29 April, Pekan V Paskah

redaksi

Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya."


Yoh 6: 60-69, Bacaan Injil, Sabtu, 27 April 2024, Pekan IV Paskah

redaksi

Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata: "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?"


Yoh 6: 60-69, Bacaan Injil, Sabtu, 20 April 2024, Pekan III Paskah

redaksi

Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.


Mrk 16: 9-15, Bacaan Injil, Sabtu dalam Oktaf Paskah 2024

redaksi

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk


Luk 24: 13 - 35 Bacaan Injil, Rabu dalam Oktaf Paskah 2024

redaksi

Kata mereka itu: "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."